Gemensamma rektorer på förslag

På onsdag ska bildningsnämndens svenska sektion ta ställning till gemensamma rektorer för Västerby och Österby skolor samt Snappertuna och Svartå skolor.

Snappertuna skola och Västerby skola har haft gemensam rektor från läsåret 2012-2013. Organiseringen av skolornas ledarskap har aktualiserats, eftersom rektorn för skolorna kommer att avgå från sin tjänst. Ingen av lärarna vill åta sig rektorskapet.

Modellen med en gemensam rektor för två skolor har fungerat bra i Raseborg. Därför har beredningen haft det som målsättning när olika alternativ har utretts. Avståndet mellan Västerby skola och Österby skola är bara 2,5 km så Österby skola är en naturlig partner för Västerby skola.

Förslaget till bildningsnämndens svenska sektions möte är att en gemensam rektorstjänst inrättas för Västerby och Österby skolor.

Snappertuna skola ligger ungefär 11 km söder om Karis. Det finns inga andra skolor nära.

Svartå skolas rektor har uttryckt sitt intresse att åta sig rektorskapet i Snappertuna skola. I praktiken är det fråga om likadant arrangemang som nu finns i Snappertuna och Västerby skolor. Avståndet mellan Snappertuna och Svartå är ungefär 24 km.

Därför föreslås för bildningsnämndens svenska sektion att även Snappertuna skola och Svartå skola får en gemensam rektor.