Gemensam syn på kustbanan behövs

Det är ytterst viktigt att vi kan hitta ett samförstånd och ta fram konkreta förslag om hur man borde utveckla kustbanan.

Kustbanans framtid är en ödesfråga för Västnyland. Kustbanan och dess utveckling är alltså en viktig utvecklingsfråga för alla de västnyländska kommunerna.

Vi i Ingå har för tillfället ingen aktiv passagerartrafik trots tågstation och järnväg. På statlig nivå satsar man ändå mycket på järnvägsförbindelserna och inom trafikpolitiken vill man styra allt mer trafik till järnvägen. Därför är det viktigt att vi som kommun också funderar på hur vi konkret går vidare.

De västnyländska kommunerna har diskuterat frågan och man har kommit överens om att grunda en gemensam arbetsgrupp som ska arbeta med frågan om kustbanans utveckling. Arbetsgruppen kommer att bestå av representanter för Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt – och ska fundera på hur man konkret ska utveckla kustbanan.

Det är ytterst viktigt att vi kan hitta ett samförstånd och ta fram konkreta förslag om hur man borde utveckla kustbanan. Med tanke på den rådande debatten kring stadsbanan i Esbo kunde man kombinera den med åtminstone en delvis tvåspårig kustbana, vilket skulle öka kapaciteten längs kustbanan betydligt och öka hela regionens livskraft.

Kustbanans framtid är en ödesfråga för hela Västnyland. Om vi inte klarar av att komma fram med ett konkurrenskraftigt alternativ som tydligt kan presenteras riskerar vi hamna i skuggan av de övriga stora infrastrukturprojekten som planeras.

Nu är det upp till oss – alla kommuner – att hitta en gemensam syn på kustbanans utveckling och se till att vårt budskap tas på allvar också på riksnivå. En region som vår har goda förutsättningar för utveckling som dessutom skulle gynna hela landet.

Henrik Wickström, vice ordförande (SFP), kommunstyrelseordförande, Ingå

Mer läsning