Gemensam rektor för lågstadierna i Billnäs och Karis

Förutom Karis svenska högstadium leds också Billnäs skola detta läsår av en annan rektor.

Under Charlotta Allamos tjänstledighet kommer Elisabet Ehrstedt att fungera som rektor för både Billnäs skola och Katarinaskolan i Karis. Arrangemanget, som sker på önskemål från lärarna, söker ännu sina exakta former, men en tanke är att skolorna ska kunna ha nytta av varandra.

– Billnäseleverna kommer att kunna delta i Katarinaskolans tillvalsgrupper och på det sättet kanske få lite nya vänner och större valmöjligheter. Vi ska se om vi också kan hitta andra samarbetsmöjligheter, som att ordna gemensamma friluftsdagar och liknande, säger Elisabet Ehrstedt.

Brett arbetsfält

Charlotta Allamo blev i våras vald till den nyinrättade tjänsten som biträdande rektor för de svenska skolorna i Lojo - Virkby skola, Solbrinkens skola, Källhagens skola och Virkby gymnasium.

– Det är attraktivt att få göra rektorsjobb och Lojo ger ett brett språngbräde med översikt över hela den svenska sidan med allt från ettor till gymnasister. På den finska sidan finns det igen mycket forskning man har möjlighet att ta del av, motiverar hon beslutet att söka tjänsten.

Billnäs skola har varit en föregångare på många plan och introducerade som första skola i Finland konceptet Gul flagg som strävar efter att förhindra mobbning. Hur det arbetet framskrider vill Charlotta Allamo gärna följa med.

– Jag är intresserad av hur det går och vad forskningen visar, även om vi redan på skolgården sett att det fungerar.

Omorganisering i förtid

Också på bildningskansliet i Raseborg har det skett förändringar. Efter att Maj-Len Engelholm sagt upp sig från sin tjänst som chef för den svenskspråkiga utbildningen är det nu Jukka Hautaviita som ansvarar för både den svensk- och finskspråkiga avdelningen. Till sin hjälp har han en utbildningsplanerare som inte har några direkta förmansuppgifter men bland annat har hand om planerings- och koordineringsuppgifter och transporter. Den nyinrättade planerartjänsten sköts av Josefin Mannström.

Både tjänsten som utbildningschef och utbildningsplanerare är tillsatta för ett år och ska i början av nästa år lediganslås på nytt.

Omorganiseringen på bildningskansliet är i enlighet med Raseborg 2020-processen men sker nu ett år i förtid.

– Tanken var att om man minskar på antalet skolor kan man också ändra på organisationen. Nu har vi ändrat på organisationen trots att alla skolor finns kvar, säger bildningsdirektör Robert Nyman.

Väntar på beställning

Fullmäktige fattade i fjol ett beslut om att stänga skolorna i Västerby, Snappertuna och Klinkbacka. Efter ett invånarinitiativ undertecknat av 3 000 personer backade man och beslöt utreda ärendet på nytt. Exakt vad den nya skolutredningen ska ta fasta på är än så länge öppet.

– Ärendet kommer att gå via stadsstyrelsen och så ser vi vad beställningen blir. Förutom nya förtroendevalda har vi också en ny stadsdirektör. Det beror på vad de önskar, säger Robert Nyman.

Skolutredningen hör ihop med arbetet på stadens nya strategi som ska inledas inom kort och vara klar för behandling innan årets slut.

Mer läsning