Gemensam positiv syn på naturum

Bild: Arkiv

Forststyrelsen och Raseborgs stad diskuterade framtiden för Ekenäs naturum i måndags. Man har samma syn: naturum ska inte stänga helt och hållet.

– Vi skissade på ett beslut som sannolikt kommer att tas i början av december, säger områdeschef Henrik Jansson på Forststyrelsen.

– Diskussionen gick bra. Vi har samma syn. Vi vill inte att Ekenäs naturum stänger helt och hållet.

Även Raseborgs turistchef Ville Vuorelma är nöjd med diskussionerna.

– Vi har en bra dialog och ett bra samarbete med Forststyrelsen. Det är jätteviktigt för Raseborg med tanke på hur många områden Forsstyrelsen förfogar över här.

Vuorelma intygar att man är överens om att naturum ska bevaras i någon form.

– Det är viktigt att vi inte stagnerar utan att vi utvecklar det som finns. Nu ska vi se vad som går att verkställa. Jag ser riktigt positivt på framtiden.

Från stadens sida deltog förutom Vuorelma, tf utvecklingschef Lotta Lerviks och Anna Friberg, chef för utrymmesförvaltningen i mötet.

Samtidigt överräcktes också den namninsamling som gjorts till förmån för Ekenäs naturum. Den samlade 766 namn.

Mer läsning