Ge inte avkall på jämlikheten

Vi får inte ge avkall på jämlikheten. Det är det värdefullaste vi har i Norden.