"Ge beväringar mera betalt"

Årets första kontingent rycker in i dag. Bild: KSF Media-arkiv/Leif Weckstrom

Beväringarnas ekonomiska situation är usel, därför borde dagpenningen höjas.

Det skriver Svensk Ungdoms förbundsordförande Christoffer Ingo och Thomas Blomqvist, riksdagsledamot (SFP), i ett pressmeddelande.

- Beväringar och civiltjänstgörare med familj försätts i en sämre ställning än andra personer med familj som får förmåner från Folkpensionsanstalten, säger Ingo.

Beväringarna får i dag 5,10 euro under de första 165 dygnen. Efter det höjs dagpenningen till 8,50 euro under det 166:e till det 255:e tjänstgöringsdygnet och sedan till 11,90 euro från det 256:e till det 347:e tjänstgöringsdygnet. Kvinnliga beväringar får dessutom en persedelpenning på 0,50 per dygn.

- Den allmänna värnplikten är grunden för vårt försvar. De som utför värnplikten får inte försättas i en ekonomiskt ohållbar situation, därför anser jag att dagpenningen borde höjas, säger Blomqvist.

Inryckning i dag

I dag, den 8 januari, är det dags för årets första omgång rekryter att rycka in i militären.

Den här omgången är det cirka 12 500 rekryter som inleder sin värnplikt. 400 av dem är kvinnor, skriver Försvarsmakten.

Största delen, nästan 10 000, rycker in vid arméns truppförband, alltså vid Björneborgs brigad, Kajanalands brigad och Karelska brigaden. De här brigaderna tar emot omkring 2 000 nya rekryter var.

Ungefär 1 500 inleder tjänstgöringen vid marinen. Svenskspråkiga rekryter, ungefär 750 den här omgången, inleder i huvudsak sin tjänstgöring vid Nylands brigad.

De övriga fördelas mellan flygvapnets och gränsbevakningens truppförband.

Tjänstgöringen inleds med en åtta veckor lång grundutbildningsperioden. I slutet av grundutbildningsperioden görs urvalen för manskaps- och underofficersutbildningarna och den slutgiltiga tjänstgöringstiden, 165, 255 eller 347 dygn, avgörs.

Mer läsning