Ge aldrig upp

Fred, bra skolor och fungerande vård. Det är några av de saker som eleverna och marthorna i dagens VN värderar och som de önskar att ska känneteckna också framtidens Finland.

Det är också saker som belysts på olika sätt i VN:s artikelserie med anledning av landets 100-årsjubileum, en helhet som avrundas med artiklarna i dagens tidning.

Sedan starten för ett år sedan har vi hunnit bekanta oss med krig, utbildning, kommunikationer, kvinnans ställning, åldringsvård, massmedia, industrin, fritidsboendet, turismen, föreningslivet, idrott och kommunfusionerna.

Helheten har bestått av 14 delar med sammanlagt 40 artiklar och den har omfattat 45 sidor i den tryckta tidningen.

Läsarna har fått bekanta sig med många personer som är och varit engagerade i olika skeenden. Det mesta som behandlats ligger ganska nära i tiden och i många fall har artiklarna även handlat om nutid.

Artikelserien inleddes den 6 december 2016 med temat medborgaraktivitet. Då fick vi träffa några av de aktivister som trummade ihop demonstrationerna för att rädda BB i Ekenäs.

Det handlade om stora evenemang som verkligen fick regionen på fötter. Aktionerna bar inte frukt den gången, men i gott minne är ändå den entusiasm, glädje och genuina känsla för det lokala som rådde i den pågående kampen.

Jag hoppas det inte var de sista stora viljeyttringarna i regionen och passar därför på att klämma in ett eget önskemål för framtiden:

Kämpa för det du tror på, må det sedan vara en liten eller stor sak. Ge aldrig upp!

Niclas Erlin Reporter

Mer läsning