Gaudete-kören gav ett proffsigt intryck

Professionellt. Gaudete-kören är en liten kör men med god stilkännedom, skriver VN:s recensent. Längst till höger Marianne Gustafsson-Burgmann som dirigerar kören. Bild: Tony Vuorinen

Jubilerande damkören Gaudete under ledning av kantor Marianne Gutafsson-Burgmann bjöd på en njutbar konsert i Ingå kyrka.

Konsert: Gaudete-körens 15 års festkonsert. Medverkande: Gaudete-kören, Guldkanten. Dirigent och ackompanjemang:

Plats och tid: Ingå kyrka, torsdag 19.4 kl. 19.

I sitt välkomsttal nämnde Ingå församlingspastor Tom Hellsten hur många gånger kören ställt upp och förgyllt församlingens tillfällen i kyrkan. Hur många kvällar de trogna sångarna slutit upp till repetitioner. Han önskade publiken en njutbar konsert.

Programmet var upplagt i tre delar, den första till orgelackompanjemang. Det inledande numret– den mycket berömda och omtyckta "lilla mässan", Messe brève av franske opera- och balettkompositören Léo Delibes, var en skön avslappnande helhet. Den latinska texten ur den katolska mässan i kombination med Delibes vackra tonspråk och den vackert klingande damkören bjöd på en tidsresa till en fransk gotisk klosterkyrka. Musicerandet var lugnt och precist. Körens tonbildning var jämn och genomgående vacker. Ett välvalt öppningsnummer helt enkelt. Trots att antalet sångare i Gaudete inte är stort, bara sex stycken, kan man konstatera att de gjort ett mycket gott arbete genom åren: stilkännedom, egaliserad klang och frasering ger ett professionellt intryck och får åhöraren att slappna av.

Wolfgang Amadeus Mozarts finstämda körmotett Ave verum Corpus sjöng kören väl med god frasering och innerlig klang. Kanske ett aningen långsammare tempo hade gjort sig ännu bättre.

En av den fransk kyrkomusikens ultimata pärlor är César Francks Panis Angelicus. Gaudetekören imponerade i de fransk-romantiska tongångarna.

Dags för Guldkanten

Sedan var det tur för verket Tantum ergo av Gabriel Fauré, förresten en gång elev till César Franck. Här trädde kören Guldkanten till. Det är en damkör i miniatyrformat, i kväll tre stycken sångare, men som namnet säger en ensemble som vill tillföra sina lyssnare en guldkant i tillvaron. Ensemblen uppträder ofta på servicehem, sjukhus och dylikt. Den andra avdelningen framme i koret, nu till ackompagnemang på flygel, inleddes med G. F. Händels Oi Herra henkesi valo suo.

Den tyske kompositören Joseph Schusters verk står inte ofta på konsertprogrammen. Han skrev många operor och verkade i Dresden och i Italien fram till 1800 talets första årtionde. Kören sjöng hans sakrala stycke Sulle kiitos soikoon.

Den lilla traditionella sången Pikkulinnun ylistys gjorde i all sin enkelhet stort intryck. Ett citat ur texten lyder: "Tacka Herren varje dag, Hans godhet i all tid! Även om du lider här. Tacka ändå."

I en annan av kvällens pärlor, Oskar Merikantos Oi, kiitos sa Luojani armollinen (Pris ske dig allsmäktige Skapare god) gjorde kören ett fint intryck.

Dansk stod för utmaningen

Kvällens utan tvivel mest krävande nummer var Michael Bojesens Gloria från år 1995. Bojesen är en dansk dirigent, kompositör och musikpedagog. Han har verkat som dirigent för damkörer och fungerar från 2019 som chef för Malmö opera. Stycket Gloria är innehåller svår rytmiska passager i 7/8-takt. Här visade Gaudete och Guldkanten sin lejonklo.

Före det avlutande numret av Felix Mendelssohn: Laudate Pueri, uppvaktade Ingå församlings tisdagssånggrupp kvällens jubilar med en gratulationssång av Petri Laaksonen. I tacktalet liknade Tom Hellsten kören som en förmedlare av det gudomliga; jord och himmel möts i musiken.

Tony Vuorinen

Mer läsning