Gatuplanen vid ABC i Ekenäs godkändes

Tekniska nämnden har godkänt gatuplanen för Järnvägsgatan och Grönalundsgatan i Ekenäs. Bild: Johanna Lemström

Förslaget till gatuplan för Järnvägsgatan och Grönalundsgatan i Ekenäs har godkänts.

Tekniska nämnden godkände gatuplanen för Järnvägsgatan och Grönalundsgatan i Ekenäs på sitt möte i tisdags.

Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden 8–21 november. Inga anmärkningar mot planen inkom.

En rondell ska anläggas vid den nya bensinmacken vid Järnvägsgatan. Bild: Skärmavbild/Raseborgs stad

I planen ingår bland annat en rondell i anslutning till den nya bensinmacken invid järnvägsspåret som man arbetar med just nu.

Mer läsning