Gamla stan rf motsätter sig sjövillor vid Barckens udde

Stadsstyrelsen i Raseborg behandlade den 3 maj tre privatpersoners anhållan om att få en planeringsreservering för knappa två hektar vattenområde utanför Barkens udde i Gamla stan i Ekenäs.

På platsen skulle byggas flytande bostadshus, så kallade sjövillor, på sammanlagt 2 000 kvadratmeter.Föreningen Gamla stan i Ekenäs motsätter sig starkt förslaget, med motiveringen att en utbyggnad på vattnet förstör den unika miljön i Gamla stan och vyerna över Stadsfjärden från Ekenäs' populäraste promenadstråk runt Västvallen. Många nya villor behöver också nya parkeringsplatser som i förslaget inkräktar på det av Museiverket skyddade Gamla stan-området. Sophantering med mera blir svårt att sköta. Trafiken längs Västvallen skulle öka drastiskt etcetera.

En ny synpunkt framfördes av berörda parter: en villabebyggelse på föreslagen plats skulle också förstöra den genuina vyn över Gamla stan för dem som anländer till staden sjövägen.

Föreningens upprop till medlemmar och alla dem som känner för den unika miljön i Gamla Stan har på tre dagar resulterat i över 450 namnteckningar och flera kommer in efterhand. Stödet för Föreningen Gamla stans ståndpunkt är unikt i stadens historia.

Christian Gröndahl Ekenäs