Gamla stan olämplig för sjövillor

Bygg gärna nytt, sök nya ekologiska byggmetoder, och det är välkommet att också bygga på vatten.

Det finns gott om miljöer i Raseborg för nytt slags byggande, men det är viktigt att ta hänsyn till landskapet, till trafiklösningar och att visa respekt för områdets kulturhistoria. Man kan inte tänka sig många mer olämpliga placeringsförslag för en sjöstadsdel än förslaget som lämnats till Raseborgs stadsstyrelse om att få bygga mellan Barckens udde invid Gamla Stan och Gåsören, och Naturaområdet intill. Det öppna havslandskapet från Västvallen och Skepparträdgården bör skyddas och likaså Barckens udde och Gamla stan som är en nationellt unik byggnadsmiljö.

Tor-Erik Söderholm Raseborgs Vänster