Fyra vidare i direktörsval

Rekryteringsgruppen har valt en fyrväppling som kallas till lämplighetstest och fullmäktiges aftonskola.

Niklas Andersson, Christoffer Hällfors, Robert Nyman och Corinna Tammenmaa går vidare till lämplighetstest för kommundirektörstjänsten i Ingå. Valet av de fyra gjordes av rekryteringsgruppen efter intervjuer av sju sökande. De valda kallas också till kommunfullmäktiges aftonskola den första mars.

Den 5 mars ger kommunstyrelsen sitt förslag till ny kommundirektör till fullmäktige. Valet sker på kommunfullmätiges möte den 12 mars. 21 personer sökte tjänsten.

Vid sitt möte i måndags valde kommunstyrelsen i Ingå ny teknisk chef. Det blir Ann-Marie Vainio som efterträder Alexandra Forsén på posten. Elva personer hade sökt tjänsten.