Fyra representerar Västnyland i stiftsfullmäktige – ingen i kyrkomötet är från regionen

Av sex västnyländska kandidater blev tre lekmän och en präst invalda i stiftsfullmäktige i Borgå stift. Till kyrkomötet invaldes ingen från Västnyland.

Västnyländska lekmannaombud i nyvalda stiftsfullmäktige är Gunnel M Helander från Hangö svenska församling, Frank Lindholm från Karis-Pojo svenska församling och Ann Lönnberg från Kyrkslätts svenska församling. Helander omvaldes, hon har suttit i stiftsfullmäktige i två perioder. Lindholm och Lönnberg är nya namn i stiftsfullmäktige.

I sin kandidatpresentation inför valet skriver Lindholm att han vill att kyrkan i framtiden är en välkomnande plats där man trivs och får tilltro och tröst när det behövs. Lindholm fäster särskild vikt vid kyrkans diakonala arbete.

Också Lönnberg vill ha en kyrka som välkomnar alla till en stödjande och stärkande gemenskap. Hon vill jobba för att kyrkan ska vara en gemenskap som ger människor ett djupare innehåll i livet. En levande gemenskap lockar enligt Lönnberg flera medlemmar.

Västra Nyland representeras utöver de tre lekmannaombuden även av prästen Yvonne Terlinden från Karis-Pojo svenska församling. Också Terlinden är ny i uppdraget. Hon vill jobba för en livskraftig kyrka för alla. Hon vill också att kyrkan ska jobba för att bli klimatneutral.

I valet av nya ombud för kyrkomötet ställde två västnylänningar upp: Frank Lindholm och Björn Wallén från Ingå. Ingendera blev invald. Borgå stift representeras av prästerna Mia Anderssén-Löf (Jakobstad) och Rolf Steffansson (Helsingfors) och lekmännen Patrik Hagman (Åbo), Ulla-May Wideroos (Närpes) och Göran Stenlund (Vasa).

Mer läsning