Fusion av energi och vatten utreds

Ekenäs energi (bilden) och Raseborgs Vatten är bägge kommunalt ägda bolag. Tätare samarbete mellan dem, eller en fusion, ska utredas.Bild: VN-arkiv/Niclas Erlin

Ett utökat samarbete eller en fusion mellan Ekenäs energi och Raseborgs vatten ska utredas.