Fusion av energi och vatten utreds

Ekenäs energi (bilden) och Raseborgs Vatten är bägge kommunalt ägda bolag. Tätare samarbete mellan dem, eller en fusion, ska utredas. Bild: VN-arkiv/Niclas Erlin

Ett utökat samarbete eller en fusion mellan Ekenäs energi och Raseborgs vatten ska utredas.

Stadsutvecklingssektionen beslöt i måndags att ge stadskamrer Thomas Karlsson i uppdrag att utreda möjligheterna till ett utökat samarbete eller en fusion av affärsverket Raseborgs Vatten med Ekenäs Energi Ab.

I utredningsarbetet kan utomstående expertis vid behov anlitas.

Bakgrunden till tankarna på ett utökat samarbete eller en fusion av de kommunala bolagen är synergieffekter vad gäller it-system, förvaltning, personal och investeringar.

Hoppas man kunna minska på personalstyrkan på det här sättet?

– Det är inget primärt mål, svarar Thomas Karlsson.

Bägge bolag har sin specifika och givna verksamhet och de kan snarare tänkas växa verksamhetsmässigt än krympa, tror han.

Ett utökat samarbete eller en samgång skulle kunna medföra större ekonomisk rörelsemån, anser stadsutvecklingssektionen.

Liknande modeller finns på annat håll; många kommuner i Finland och Norden har samlat infrastruktur av den här typen i samma bolag.

En fusion kunde tidigast ske från den 1 januari 2019 eftersom utredningarna som ska göras innan är omfattande.

Mer läsning