Funktionshinder kan ge rätt till bekant taxi

Raseborgs social- och hälsovårdsnämnd har godkänt och fastställt kriterierna för att man vid vissa funktionshinder får anlita en bekant taxi i stället för en som förmedlas via en förmedlingscentral.

Om man har en synskada som är så pass grav att man behöver uppsökas av chauffören för att kunna åka med har man rätt att använda en bekant taxi, detsamma gäller om man har en ledsagarhund. Alla taxichaufförer godkänner nämligen inte att ledsagarhund tas med.

Om man lider av en kommunikationsskada som är så pass svår att man inte ensam kan göra sig förstådd får man också anlita en bekant taxi. Detsamma gäller om man har grav autism eller en utvecklingsstörning som gör att man har stora svårigheter att åka taxi självständigt.

Också andra grava funktionshinder kan ge rätt till anlitande av en bekant taxi. Ansökan ska riktas till stadens handikappservice.

Mer läsning