Fullträff redan vid start

Pionjär. Dennis Barman fattade tycke för frisbeegolf i Sverige och beslöt att anlägga en bana även i Västnyland. I dag finns det ett tjugotal banor i regionen. Bild: Lina Enlund

Frisbeegolfen fortsätter att växa och ligger i täten bland grenarna som får folk på fötter.

När Dennis Barman satte ut de första korgarna för frisbeegolf i Västerby i Ekenäs undrade han i sitt stilla sinne om den blivande banan kommer att bli en grej endast för en mindre krets, närmast då för honom själv, hans söner och kanske några till.

Särdeles länge behövde han inte bära på de tankarna. Under arbetet med att placera ut korgarna klingade det plötsligt till i kedjorna. Ryktet om att banan anläggs hade börjat gå, och här var nu de tre första personerna som var i färd med att testa den.

– Redan första dagen hade vi spelare här, konstaterar Dennis Barman som är ordförande för Ekenäs Idrottsförening och den som lanserade frisbeegolfen i västra Nyland.

Växer snabbt

Året var 2002 och sedan dess har det gått framåt med fart. I dag finns det redan ett tjugotal banor i regionen och på riksnivå räknas antalet i flera hundra.

– Det byggs nya banor hela tiden, säger Jan-Mikael Uusikylä som sedan 2011 för ordet inom EIF Discgolf, idrottsföreningens frisbeegolfsektion som först leddes av Barman.

Det stora intresset för sporten syns bland annat genom att sektionen ständigt får nya medlemmar.

– Många är väldigt ivriga, säger Uusikylä.

Enkelt komma i gång

Det är rätt enkelt att komma i gång med frisbeegolf och här ligger en av förklaringarna till att grenen vinner terräng, konstaterar Barman.

– Man ser snabbt framsteg.

Någon stor investering behöver starten heller inte innebära.

– Som nybörjare klarar du dig hur bra som helst med två frisbeen, säger Uusikylä.

2007 knep EIF-spelaren Marcus Råberg EM-guld i klassen för 19-åringar. Barman säger att vinsten använts för att föra fram sporten i hela Västnyland.

– Det är inte så ofta regionen får en Europamästare, säger han och intygar att Råbergs bragd klart bidragit till att göra grenen populär och känd.

Råberg är också finsk mästare i juniorklassen.

Spelade i Sverige

Det var på 1980-talet som Dennis Barman på allvar fick upp ögonen för frisbeegolf som idrottsgren. Han bodde då i Sverige och kastade bland annat på landets första öppna frisbeebana på Kärsön i Mälaren.

Han flyttade tillbaka till Ekenäs på 1990-talet, men fortsatte kasta i Sverige. Efter att ha bekantat sig med den vackra Järvabanan som anlades 1995 i Stockholm började han kolla på banor också i hemlandet. Faktum var att här inte fanns en enda 18-korgsbana.

Tanken att bygga en bana i Västerby började gro. Staden ställde sig positiv till idén, och nu var det bara att köra på.

Först anlades en niokorgsbana.

– Ganska snart gjorde vi en adertonhålsbana, säger Dennis Barman och berättar att Västebybanan blev den andra i landet i den storleken.

Seppo Nieminen som introducerade hela sporten i Finland var den första som byggde en fullstor bana, endast någon månad innan västnylänningarnas stod klar.

Vacker bana

Motionsbanan eller A-banan som den också kallas löper i terrängen väster och söder om idrottscentret i Västerby och delvis också på fältet vid centret.

B-banan som byggdes några år senare går delvis i samma område, men har en östligare sträckning med korgar även på det stora fältet vid Västerby gård.

– Den räknas som en av Finlands bästa fasta banor. Den är välskött, väldigt vacker, omväxlande och krävande, säger Barman.

– Vanligtvis ligger banorna i en skog eller så är de parkbanor, men här finns allt, förklarar Jan-Mikael Uusikylä.

Fler kvinnor välkomnas

Frisbeegolfen är fortfarande en väldigt mansdominerad sport. EIF Discgolf vill bidra till en förändring.

– I våra stora tävlingar har vi alltid en damklass, säger Barman.

– Vi brukar ordna skilda damkvällar då man kan pröva på sporten, säger Uusikylä.

Susanna Virtanen som är primus motor bakom den nya banan i Skogby hör till grenens kvinnliga eldsjälar i trakten.