Fullmäktiges ordförande lämnade diverse uppdrag

Stadsfullmäktiges ordförande Linnéa Henriksson, SFP, har lämnat sin plats i stadsstyrelsen. Framöver deltar hon i styrelsemötena i egenskap av fullmäktigeordförande. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Raseborgs stadsfullmäktiges relativt färska ordförande, SFP:s Linnéa Henriksson, anhöll och beviljades avsked från sin plats i stadsstyrelsen i måndags.

Framöver deltar Linnéa Haneriksson i stadsstyrelsens möten i egenskap av fullmäktigeordförande. Hon anhöll och fick avsked från styrelsen i går.

Henriksson anhöll också om avsked från personalsektionen, samarbetskommittén samt uppdraget som stadsstyrelsens representant i social- och hälsovårdsnämnden. Hon motiverade sin begäran med att uppdragen är illa förenliga med uppdraget som ordförande i stadsfullmäktige. Anhållan godkändes även till de här delarna.

Mer läsning