Fullmäktige har för lite att göra – möte ställs in

Det blir inget fullmäktigemöte i Sjundeå den här månaden. Ordförande har beslutat att inhibera mötet på grund av att det finns så få ärenden att behandla. Också kommunfullmäktiges föregående möte den 2 september hade en mycket kort föredragningslista med bara två ärenden.

Vad beror det på att ni har så lite ärenden att behandla i fullmäktige, ordförande Heikki Kaisla (Saml)? – Det är en bra fråga. Nu har det varit många sådana ärenden som hör till kommunstyrelsen och...