Fullmäktige valde stadsstyrelse och godkände detaljplan

Fortsättning. Anders Walls (t.v.) fortsätter som stadsstyrelsens ordförande. Stadsdirektör Ragnar Lundqvist konstaterar i stadens bokslut för 2018 att resultatet är negativt. Bild: VN/arkiv

När fullmäktige i Raseborg sammanträdde i måndags valdes bland annat en stadsstyrelse för åren 2019–2021. Dessutom godkändes ett integrationsbefrämjande program.

Under måndagens fullmäktigemöte valdes en stadsstyrelse för tiden 1.6.2019–2021. Anders Walls (SFP) fortsätter som ordförande och även SDP:s Mats Lagerstam, som är första vice ordförande, fortsätter p...