Fullmäktige tar ställning till Horsbäck–Läpp

Bild: Skärmavbild/Raseborgs stad

Ett av de ärenden som blev obehandlade då Raseborgs stadsfullmäktige sköt fram sitt möte med en vecka var delgeneralplanen för Horsbäck–Läpp.

Förslaget till Raseborgs stadsfullmäktige är att fullmäktige ska godkänna delgeneralplanen för Horsbäck-Läpp på sitt möte nu på måndag.

Avsikten med planen är att den ska binda samman Ekenäs och Karis. Ursprungligen har det funnits två skilda planprojekt som nu fogats samman till ett. Bägge delgeneralplanerna har funnits med i en planläggningsöversikt som godkändes av stadsstyrelsen redan 2014.

Omstridd handelstomt

Det nya sammanfogade planförslaget möjliggör utvidgning av områden för boende, arbetsplatser, kommersiell service och industri – bland annat finns en 4 000 kvadratmeter stor tomt för dagligvaruhandel i Läpp inritad i förslaget.

Det skulle möjliggöra en stormarknad och just den här delen av planförslaget har varit omstridd då planförslagen behandlats i olika nämnder och organ under årens gång.

Senast var förslaget till ny delgeneralplan uppe i stadsstyrelsen den 19 augusti i år. Då föreslog Jan-Mikael Ekholm (SFP) att tomten på 4 000 kvadratmeter skulle krympas till 2 000 kvadratmeter.

Ekholms motivering var att affärsområdet i Karis centrum borde bibehållas livskraftigt. De grönas Kati Sointukangas stödde Ekholms förslag. I omröstningen som följde fick de ytterligare med sig Anders Walls (SFP).

För det förslag som stadsdirektör Ragnar Lundqvist föredrog för styrelsen röstade Isabella Alén (SFP), Koivunen Kimmo (SDP), Grundström Camilla (SDP), Mats Lagerstam (SDP), Tina Nykänen-Lindqvist (SFP) och Maj-Britt Malmén (SFP).

På området som berörs av förslaget bor ungefär 800 personer. Befolkningen koncentreras främst till Bäljars i Karis. Längs med Ekenäsvägen från Karis tätort till Svedja finns det glesbebyggelse.

Mer läsning