Fullmäktige sade ja till Ekåsen

SFP:s Mikael Borgman var övertygad om att en flytt till Ekåsen är det rätta beslutet för tiotals år framöver. Bild: Kristoffer Nöjd

Stadens förvaltning flyttar till Ekåsen. Det beslutade fullmäktige i måndags.

– Vad göra med Ekåsen? var en fråga som alltid kvarstod. Och det visade sig att ingen investerare eller grynder var intresserad av byggnaden. Jag är övertygad om att det är det rätta beslutet för en lång tid framöver, sade SFP:s Mikael Borgman.

Renoveringskostnaden uppskattas i dag till högst 8 miljoner euro. Det tyckte SFP:s Ann Storsjö var för mycket och föreslog att man överväger en mindre omfattande renovering som lämpar sig bättre för en gammal byggnad. Hon föreslog ett tillägg i beslutsförslaget om att man ska göra så små ingrepp som möjligt.

SDP stödde enhälligt förslaget och motiverade bland annat det med att staden inte ska skaffa fler fastigheter och att den motsvarande lösningen i Nystad fungerat bra.

Vänsterförbundets Harry Yltävä föreslog att Ekåsen säljs och att ett nytt stadshus byggs i Karis eftersom vård- och landskapsreformerna kommer visa att Ekåsens huvudbyggnad är överdimensionerad för Raseborgs framtida personal.

Kommunisten Peter Björklöf sade att man måste anpassa lösningen efter stadens ekonomi. Han föreslog att förslaget förkastas men det vann inte understöd.

De Gröna understödde styrelsens förslag och den av Storsjö föreslagna klämmen.

Samlingspartiets Miikka Soivio ansåg att ett nybygge är den vettigaste lösningen och gav motförslaget att ärendet remitteras för ny beredning. Han förslag röstades omkull med 35 röster mot 5.

Mer läsning