Fullmäktige oense om renovering – Wilhelmsdals framtid gick till omröstning två gånger

Bild: VN-arkiv

Fullmäktige var inte enhälligt i frågan om renovering av Wilhelmsdal. SDP ville remittera frågan bland annat med hänvisning till kommunens investeringsbörda, och fick understöd av ledamöter i alla partier utom De gröna.

De förtroendevalda i Ingå var enhälliga om en sak: Wilhelmsdal är en fin byggnad på paradplats i Ingå, och det skulle vara fint att bevara den.Men.Kommunens investeringsbörda under de kommande åren or...