Fullmäktige kritiserade otydligt beslutsförslag

Förhandlingspaus. Gruppordförande för partierna: Arja Alho (SDP), Karin Gottberg-Ek (Gröna), Maria Koroma-Hintikka (Sjundeå Porkala Samlingsparti), Antero Honkasalo (V), Paula Tuominen (Sannf) och Rabbe Dahlqvist (SFP) försökte formulera ett beslutsförslag som skulle godkännas i fullmäktige. Bild: Mira Strandberg

Sjundeå fullmäktige kritiserade styrelsens förslag till beslut om skolorna för att vara för öppet och otydligt. Tydlighet om Päivärinteen koulus öde efterlystes.

– Vill styrelsen samtidigt stänga Päivärinteen koulu, är det vad vi håller på att göra nu? Det är centralt för Sjundeås politiska beslutskultur att det här ärendet bereds öppet och ärligt, utan att försöka stänga skolan i en bisats, sade Heikki Leikola (Saml).

Både han, Pia Virta (Gröna) och Kari Vierinen (Saml) efterlyste tydligare jämförelsesiffror för vad det skulle kosta att fortsätta Päivärinteen koulus verksamhet på den gamla tomten. Maria Koroma-Hintikka (Saml) betonade att det i det här skedet är frågan om fastigheter, inte antalet skolor. Styrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP) höll med, men:

– Det kan vara bra att säga högt att Päivärinteen koulu som fysisk plats inte finns med i de här kalkylerna. Godkänner vi det eller inte? undrade hon.

Kristian Parviainen (SDP), drog en lans för alternativ tre, det vill säga ett helt nytt bildningscampus som skulle omfatta alla skolor och andra funktioner inom bildningssektorn.

– Det föreslagna beslutet är så brett att det kan tolkas precis hur som helst. Det är ryggradslös politik som jag inte tycker om.

Hans förslag fick ändå inte understöd ens av partikamraterna.

Beslut efter förhandlingspaus

Fullmäktige tog en paus under vilken alla gruppordförande försökte formulera ett beslutsförslag som skulle falla alla partier på läppen. Även här fokuserades på en kombination av renovering av de gamla byggnader som är reparationsdugliga och friska och nybygge i behövlig form. Men inte heller den nya formuleringen kunde godkännas enhälligt.

Fortfarande efterlystes tydligare inkludering av Päivärinteen koulu i de ekonomiska kalkylerna.

Utöver gruppordförandenas förslag kom ett förändringsförslag av De grönas Pia Virta, understött av Paula Tuominen (Saml), i vilket det tydligt konstaterades att kalkyler för Päivärinteen koulu skulle inkluderas i de fortsatta utredningarna. Det förslaget fick bara fyra röster: Heikki Leikola, Paula Tuominen, Pia Virta och Virpi Lohrum (Gröna).

Gruppordförandenas förslag fick understöd av alla utom tre, som röstade blankt: Leikola, Tuominen och Virta.