Fullmäktige godkände tomtförsäljning men fordrar att dagverksamheten får nya lokaler

Rosade. Ingrid Träskman (SFP) premierades för trettio års aktiv verksamhet inom kommunalpolitiken. Mikael Rehnberg (SFP) och Soile Gustafsson (SDP) gratulerades för jämna födelsedagar under året. Bild: Mira Strandberg

Ingå fullmäktige välsignade försäljningen av tomterna vid Hagavägen men betonade vikten av att dagverksamheten ska fortsätta utan avbrott.

Det hus som används för bland annat dagverksamhet för seniorer i Ingå står på ett av de markområden som Ingå ska sälja till företaget Sievitalot för ett serviceboende för seniorer. Alla partigrupper i fullmäktige i Ingå lyfte upp vikten av att dagverksamheten får nya, ändamålsenliga lokaler.

– De nuvarande lokalerna räcker inte ens för det nuvarande behovet, alla som behöver det kan inte få vård där nu. Inom fem–tio år kommer de stora årsklasserna att fylla åttio och behovet av dagverksamhet kommer att öka. Vi hoppas därför att dagverksamheten utreds, sade Soile Gustafsson (SDP).

– Det är viktigt att kommunen gör en omfattande utredning av hurudana lokaler som behövs. Vi har pratat om att jo, dagverksamheten ska få nya lokaler, men ingen har kommit med något konkret förslag, sade Elina Hatakka (Gröna).

Kommundirektör lovade behandling

De gröna lyfte också fram vikten av att trafiken i området planeras noggrant.

– Ett boende kommer antagligen att öka trafiken i området. Söder om tomterna finns ett område som i planen är märkt som friluftsområde. Alla folkgrupper måste kunna ta sig ut till Lilludden längs en gång- och cykelväg, sade Hatakka.

Fullmäktige diskuterade möjligheten att formulera en kläm om dagverksamheten för att försäkra att behovet verkligen utreds. En kläm ansågs slutligen inte tillräckligt kraftig, eftersom klämmar uttrycker önskemål från fullmäktige. Men ett enigt fullmäktige förutsatte att ärendet inte glöms bort.

– Budskapet är mycket klart. I och med att det är så här tydligt är det självklart att det behandlas i grundtrygghetsnämnden, sade kommundirektör Robert Nyman.

Mer läsning