Fullmäktige godkände budgeten utan ändringar

Trygg och måttfull, kallade kommunstyrelsens ordförande Merja Laaksonen (SFP) Sjundeås budget för år 2018.

– Den är måttfull när det gäller inkomster men servicen hålls ändå på samma nivå, sade hon då kommunfullmäktige inledde behandlingen av budgeten för nästa år.

Budgeten presenterades för fullmäktige av tf ekonomisakkunniga Guido Hellberg, eftersom ekonomiplaneringschef Kaisa Okkeri nyligen har slutat på kommunen.

I gruppanföranden lyfte alla grupper fram den osäkerhet som präglar de följande åren i Sjundeå, dels på grund av det stora campusprojektet som bereds i kommunen, dels på grund av ovissheten kring den riksomfattande social- och hälsovårdsreformen.

Samlingspartiet tackade speciellt för de planerade satsningarna på näringslivet.

– Vi är glada över att det lyfts upp som en ett strategiskt mål. Vi kan påverka samfundsskatten bara vi gör medvetna satsningar på näringslivet sade Maria Korma-Hintikka.

Kläm godkändes enhälligt

De gröna lade i sitt gruppanförande särskild vikt vid klimatpåverkan av de lokala beslut som i framtiden fattas i Sjundeå, till exempel när det gäller planläggning eller val av byggmaterial i den nya skolfastigheten som ska byggas.

– Det behövs medvetna satsningar på klimatet på alla områden. De beslut vi fattar i dag påverkar våra barnbarn, sade Karin Gottberg-Ek.

Sannfinländarnas Paula Tuominen var den enda som gick mot strömmen och sa att partiet hade önskat en ännu försiktigare budget med tanke på de stora utmaningarna i framtiden.

Den socialdemokratiska gruppen föreslog en kläm om att kommunen ska fortsätta planera bildningscampuset med utgångspunkt i de verksamheter som kommunen behöver och att projektet granskas en framtidsinvestering och en faktor som ökar kommunens dragningskraft.

Klimatet nobbades

Yrjö Kokkonen (De gröna) ville ha in en mening om minimerade klimatutsläpp i planläggningen i verksamhetsmålet att bli en koldioxidneutral kommun. Förslaget väckte frågor bland andra fullmäktigeledamöter om vad det i praktiken innebär.

– Hinku-målen är ganska krävande medan de åtgärder som föreslås är ganska små. Klimatmålen borde beaktas i planläggningen från början, vi kan inte planlägga först och sedan fundera hur det vi gör påverkar klimatet. Miljökonsekvensbedömning i varje större projekt kunde vara ett verktyg, förklarade Kokkonen.

I en omröstning var ändå en majoritet emot tillägget. Med rösterna 16-10 (1 tom) förkastade fullmäktige förslaget.