Fullmäktige gav grönt ljus för 43 miljoner

Debatt. Kyrkslätts fullmäktige godkände miljonbudgeten för vårdcentralen i går. Bild: Paavo Rantalainen

Kyrkslätt nya vårdcentral som haft en besvärlig beslutsgång är nu en hårsmån närmare förverkligande efter att fullmäktige rullat frågan ett par timmar i måndags.

Kommunfullmäktige godkände på måndagskvällen budgetförslaget för den nya välfärdscentralen som på ett par år vuxit från 27 miljoner till 43 miljoner euro. Kommunstyrelsen godkände frågan enhälligt för en vecka sedan men i fullmäktige fanns avvikande åsikter, speciellt på grund av det höga priset.

Fullmäktige var enigt om åtminstone en sak: den gamla hälsovårdscentralen ska inte totalrenoveras utan en ny skall byggas.

Reformen gör läget oklart

Den pågående social- och hälsovårdsreformen, som är helt öppen, gör frågan komplicerad. Om den och landskapsreformen blir verklighet, flyttas också social- och hälsovårdsfastigheterna över till landskapsförvaltningen.

Kyrkslätts kommuns ledning har försökt förhandla med reformberedarna om projektet för att få klarhet i om Kyrkslätt får den nya välfärdscentralen helt till landskapsförvaltningen och vad förvaltningen är villig att betala.

Det är helt omöjligt att få klarhet i frågan, på grund av att det inte på lång tid kommer att finnas officiella förhandlingspartners.

Nu utredning avslogs

Under veckoslutet fick kommunen inofficiell information, som fullmäktigeledamöterna fick via e-post. I bedömningen anses byggnaden för dyr, speciellt med tanke på den planerade platsen, som ligger ganska avsides.

Samlingspartiets gruppordförande Erkki Majanen föreslog ändrig till beslutsförslaget. Enligt det skulle man ännu en gång utreda bland annat centralens läge, antingen på den nuvarande tomten eller någon annanstans i centrum.

Förslaget godkändes inte utan röstades ner med rösterna 38-13.

Fullmäktigeordförande Anders Adlercreutz (SFP) hade redan i början av mötet skissat ett kompromissförslag som lämnar porten öppen för centralens kostnader och storlek.

Fullmäktige beslutade godkänna förslaget, men tillade önskemål om att planeringen ska ske i nära samarbete med beredarna av social- och hälsovårdsreformen, så att den nya centralen motsvarar det kommande landskapets behov. Samtidigt granskar man kostnaderna och omfattningen av projektet.

Snabb renovering

Adlercreutz förslag godkändes med rösterna 28-23. Åtminstone sex av Samlingspartiets fullmäktigeledamöter lämnade in avvikande åsikt till beslutet. Det var Anni-Mari Syväniemi som formade skrivelsen.

Enligt ledamöterna är välfärdscentralen ett viktigt projekt för Kyrkslätt, som ska förverkligas, men kostnaderna är på tok för höga och kommunens risk är stor. I skrivelsen hävdar man att projektet är överdimensionerat.

Den gamla hälsovårdscentralen ska få en snabb renovering. Fullmäktige godkände enhälligt uppmaningen att den gamla vårdcentralens renoveringsbehov utreds i snabb takt. Det här för att råda bot på akuta inomhusluftsproblem. Hälsovårdscentralen måste hur som helst fungera i de gamla utrymmena ännu i flera år, kanske 3-4 år.

Välfärdscentralen kommer att behandlas av fullmäktige åtminstone ännu en gång, då man skall ta beslut om finansieringen.

Kommunen försöker sälja projektet till en fastighetsentreprenör och förbinder sig i avtalet att hyra utrymmena av entreprenören. Målsättningen är att hyresavtalet sedan överförs till landskapsförvaltningen.