Fullmäktige flyttas en vecka framåt

Bild: Arkiv

Hangös stadsfullmäktiges möte som skulle ha hållits i kväll flyttas en vecka framåt. Stadsfullmäktige sammanträder i stället tisdagen den 16 juni i ett elektroniskt möte.

Enligt förvaltningsstadgan för Hangö stad ska det i kallelsen till fullmäktiges möte anges om det är fråga om elektroniskt möte, samt den webbadress och den plats där allmänheten kan följa mötet. I möteskallelsen till fullmäktiges elektroniska möte i kväll finns inte meddelande om den webbadress och plats där allmänheten kan följa mötet.

– Alla hade kunnat följa med mötet digitalt, men det saknades en fysisk plats dr man kunde göra det, säger kanslichef Lasse Tallqvist.

På grund av detta har fullmäktiges ordförande Jouko Kavander beslutat på rekommendation av kanslichef Lasse Tallqvist att kvällens möte inhiberas.

I stället sammanträder fullmäktige tisdagen den 16 juni kl. 19.00 till ett elektroniskt möte och i möteskallelsen meddelas den webbadress och plats där allmänheten kan följa mötet.

– Och det blir då i fullmäktigesalen dit man får komma. Mötesdeltagarna medverkar på distans och vi följer förstås coronarestriktionerna, säger Tallqvist.

Mer läsning