Fullmäktige enhälligt bakom köpta tågturer

Fullmäktige gjorde som föreslaget och godkände att Raseborgs stad ingår ett avtal om fler tågturer med HRT för tiden augusti 2017 - juni 2019 och söker statsstöd för tågturerna.