Fullmäktige enhälligt bakom köpta tågturer

Fullmäktige gjorde som föreslaget och godkände att Raseborgs stad ingår ett avtal om fler tågturer med HRT för tiden augusti 2017 - juni 2019 och söker statsstöd för tågturerna.

Målet är att köpa en tågtur som ersätter Y-tåget som upphörde i mars 2016, att möjliggöra en senare kvällstur från Helsingfors till Karis och en tidig morgontur från Karis.

Detta kräver en budgetändring så att utgifterna för kollektivtrafiken ökas med 104 000 euro i årets budget.

På socialdemokratiskt (Maarit Feldt-Ranta, Ralf Friberg) och grönt (Oskari Sundström) håll berömde man satsningen och stadsdirektörens engagemang och hoppades att detta inte var en engångsföreteelse utan en långsiktig strävan att aktivt styra utvecklingen åt rätt håll.

SFP:s Martin Stenström konstaterade att priset är dyrt i förhållande till de resenärmängder man kalkylerat med. Han hoppades därför liksom de övriga att raseborgarna faktiskt anlitar den utökade kollektivtrafiken.