Fullmäktige avböjde förköpsrätten

Kommunfullmäktige röstade ner kommunstyrelsens förslag att använda sig av förköpsrätten för ett markområde i Nordanvik.

Med rösterna 21 mot 4 godkändes Rabbe Dahlqvists (SFP) förslag att inte använda förköpsrätten för ett 10 hektar stort markområde som sålts i Nordanvik. Området är jordbruksmark.

– Landskapen där är kulturlandskap och ska vara öppna, säger Dahlqvist.

– Dessutom tycker jag att det skulle vara juste av kommunen att öppet säga att man eventuellt är intresserad av området då det säljs offentligt.

Prioritera annat.

Kommunstyrelsen hade föreslagit att kommunen skulle utnyttja sin förköpsrätt för att det skulle vara lättare att utveckla och besluta om samhällsstrukturen på ett område där kommunen äger marken. Det sålda området ligger relativt nära kommuncentrum.

– Det ligger ganska nära centrum men inte helt fast i kommunens marker. Dessutom har vi ett annat intressant markköp som gäller kommuncentrum på gång, och det ska vi absolut prioritera, säger Dahlqvist.

Tomt vid stationen

Det Dahlqvist syftar på är ett erbjudande av företaget Teuner som äger en fastighet på Stationsvägen 6 och har föreslagit en bytesaffär. Teuner och kommunen förhandlar om villkoren, närmast är det priset på tomten som förorsakar diskussion. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt senaste möte att föreslå att tomten byts ut mot två av de tomter som kommunen äger på Brännmalmens område och en mellanpeng, så att det totala värdet är 160 000 euro.

Mer läsning