Fullmäktige avböjde förköpsrätten

Kommunfullmäktige röstade ner kommunstyrelsens förslag att använda sig av förköpsrätten för ett markområde i Nordanvik.