FSS och Emelie Jäntti: Grammatik avskräcker elever från att våga tala finska

Lektion. Karolina Wiegner är lärare i engelska vid Hangö högstadium. Lektionen VN fick följa med hade textförståelse som tema. Bild: Charlotta Svenskberg

Finlands Svenska Skolungdomsförbund efterlyser mera muntliga övningar i språkundervisningen, speciellt i finskan.

Undervisningen i det andra inhemska språket borde fokusera mera på muntliga färdigheter och kommunikation i vardagen. Den nuvarande språkundervisningen är för fokuserad på grammatik, anser Finlands Sv...