FSD:s västnyländska krets stöder Helin i ordförandeval

De finlandssvenska socialdemokraternas Västra Nylands krets stöder Erica Helin från Skärgårdens socialdemokrater i valet av ny ordförande för FSD.

De finlandssvenska socialdemokraternas Västra Nylands krets har valt en ny styrelse. Som ordförande under perioden 2020-2021 fortsätter Nina Wessberg (Karis-Billnäs Socialdemokrater), till viceordförande valdes Ulf Heimberg (Ekenäs Socialdemokrater) och till sekreterare Sirkka-Leena Holmberg (Karis-Billnäs Socialdemokrater).

De övriga styrelsemedlemmarna är: Ralf Friberg (Ekenäs Socialdemokrater), Petri Nyberg (Ingå Socialdemokratiska förening), Viveca Lahti (Kyrkslätt svenska socialdemokrater) och Berndt Förström (Hangö Socialdemokrater).

På årsmötet gav regionens nyvalde riksdagsledamot Johan Kvarnström en aktuell insyn i riksdagsarbetet. Mötet diskuterade även FSD:s kommande kongress som hålls i Karis sista veckoslutet i oktober.

Då samlas finlandssvenska socialdemokrater från hela Svenskfinland för att behandla verksamhetsplan, budget, inlämnade motioner samt välja ny ledning för Finlands svenska socialdemokrater. Kongressen väljer ordförande, viceordförande, styrelse och fullmäktigeordförande för FSD.

Som ordförandekandidat har nominerats Erica Helin från Skärgårdens socialdemokrater. Västra Nylands krets beslöt att ge sitt fulla stöd åt Helin.

Mer läsning