Frontmuseet i Lappvik renoveras och moderniseras i grunden

Krigshistoria. Petter Bruncrona från Sophie von Julins stiftelse in samtal med ortsbon och Raseborgs kommunalpolitiker Ulf Heimberg. Sonja Bäckman katalogiserar museets samlingar. Bild: Johanna Lindholm

Sedan årsskiftet har det pågått en febril aktivitet för att samla resurser för att återställa Frontmuseet i Lappvik till sin forna glans. Målet är att öppna det nya Hangö Frontmuseum i maj 2017.

Det är råkallt i Frontmuseets hall. Det är också rätt kalt, då all inredning har rivits ut, för att i sinom tid ersättas av ny.

Krigshistoriska föreningen i Västnyland ordnade i tisdags en information för att berätta om planerna för den kommande verksamheten.

Nya krafter

Under många år var Frontmuseet krigsveteran Stig Häggströms skötebarn. Efter att åldern kom emot hos honom och de övriga bakgrundskrafterna, räckte resurserna inte riktigt till att driva museet på den nivå som det förtjänar.

Det var i januari 2016 som den nygrundade föreningen köpte museet av Karis krigsveteraner, och redan i maj nästa år är det tänkt att det nya museet skall betjäna besökare igen.

– Syftet med det här projektet är att föra uddens krigshistoria vidare till kommande generationer, med tyngdpunkt på händelserna kring åren 1939-1945, konstaterade Krigshistoriska föreningens ordförande Bengt Lundström.

Många inkopplade

På den här relativt korta tiden har föreningen utsett Martina Lindberg till verksamhetsledare, skrapat ihop grundplåten till det nya museet, fått planerna på den nya, utvidgade hallen och därtill skaffat alla behövliga lov och avtal som behövs för att komma i gång med verksamheten.

Det är många aktiva inkopplade på att få i gång museet, och Lindberg beskriver sin uppgift vara att hålla reda på allt och alla. Brigaden i Dragsvik understöder också projektet, genom att pionjärkompaniet är med och återställer de yttre omgivningarna, skytte- och löpgravarna.

Budgeten växer

Den ursprungliga budgeten låg kring en halv miljon, men nu är man redan uppe 760 000 euro. Tack vare en donation från Bergsrådinnans Sophie von Julins stiftelse, fick föreningen ett startkapital, som gjorde att man vågade gå vidare.

Jörgen Henriksson, president för Ekenäs Rotaryklubb, berättade att klubben haft som mål att samla in 50 000 euro, vilket man också lyckats med. Pomoväst har beviljat föreningen 60 000 euro, och den här veckan väntar man på besked om tilläggsfinansiering.

Även Svenska kulturfonden och andra har bidragit med medel som gör att man då omgivningarna är klara kan inleda nästa skede, att förverkliga verksamhetens på detaljnivå.

– Men i år satsar vi på att få upp dörrarna, säger Lindberg.

Modernt, med hänsyn till traditionen

Den nuvarande anläggningen kommer att utökas med en del där det finns sociala utrymmen samt mötesfaciliteter för cirka 60 personer. Byggnadsingenjör Janina Skult berättar att planerna är gjorda med hänsyn till historien:

– Vi försöker hålla det så autentiskt som möjligt. Lite nya fönster har vi dock kämpat för att få med, visar Skult på ritningarna.

Turisterna har saknat museet

– Under de bästa åren hade museet upp till 30 000 besökare, så det finns nog intresse för det, säger Lundström.

Museet var alltså stängt i somras, och enligt Hangös turistchef Marika Pulliainen saknade turisterna det:

– Vi fick massor av frågor om när det skall öppna igen.

Grundades 1985 i Lappvik som ett korsumuseum.

Den senaste utvidgningen skedde 1999, då kanonhallen byggdes.

Krigshistoriska föreningen i Västnyland grundades av fyra lokala veteranföreningar.

I styrelsen sitter 14 personer med kunskap inom olika områden.