Frontmuseet i Lappvik får 90 000 euro

Krigshistoriska föreningen i Västnyland r.f har beviljats 90 000 euro i understöd av Svenska kulturfonden. Summan är avsedd att användas för att investera i Frontmuseet i Lappvik. Svenska kulturfonden offentliggjorde sina stipendiater i fredags.