Frontmuseet hedrades

Gåvor. Jukka Viinanen och Pekka Holopainen flankeras här av Bengt Lundström med den färska skylten och Martina Lindberg med en bokgåva. Museet fick också traditionsförbundets bordsstandar. Bild: Niclas Erlin

– Det är ett fantastiskt jobb ni gjort. Det sade Jukka Viinanen, ordförande för Traditionsförbundet Eklövet, då han i dag överräckte en graverad metallplatta till Frontmuseet i Lappvik för dess arbete att samla in och återge krigshistorien.

Plaketten ges till museer, arkiv och andra som sköter om kulturarvet så att också veterantraditionerna beaktas och som samtidigt tar hand om sitt material på ett ändamålsenligt och korrekt sätt. De första utmärkelserna i den här genren överräckte traditionsförbundet år 2010 till Krigsmuseet och Riksarkivet. Därefter har 18 plaketter delats ut runt om i landet.

Jukka Viinanen besökte Lappvik tillsammans med förbundets verksamhetsledare Pekka Holopainen. Museets verksamhetsledare Martina Lindberg förevisade samlingarna tillsammans med Bengt Lundström som för ordet i Krigshistoriska föreningen i Västnyland.

Traditionsförbundet Eklövet grundades 2003 för att värna om traditionerna kring veteranerna från krigen 1939–1945.