Frivilligas insatser är guld värda

Mycket i samhället bygger på att folk ger av sin egen tid, vilket vi lätt glömmer bort i vardagslunken. Ett tack är det minsta vi kan bjuda på.

Under sommaren har de frivilliga sjöräddarna dagligen hjälpt ett halvdussin till tjugotalet båtförare och sjöfarande på olika sätt. Mest handlar det om mindre haverier, men i uppdragsrapporteringen fi...