Frivilliga krafter smällde upp en rink

Snart färdigt. Prästkullanejdens hembygdsförening – med bland annat Mikael Nylund – har skaffat en konstgräsplan och byggt en rink vid Malmåsa. Bild: Jesper Sundström

I fortsättningen finns det en konstgräsplan med tillhörande rink i Prästkulla. Det har Prästkullanejdens hembygdsförening sett till.

Bakom föreningshuset Malmåsa i Prästkulla är arbetet i full gång. Hembygdsföreningen jobbar med sin nya rink och konstgräsplanen i densamma. Arbete genomförs av frivilliga krafter och hälften av kostnaderna har finansierats med stöd från olika stiftelser. Den återstående summan har betalats med hjälp av EU-stöd.

– Sedan tidigare finns det en lekpark här och även den byggde vi på talko. När parken var färdig kan man väl säga att vi fick blodad tand och ville göra det här, säger Mikael Nylund från Prästkullanejdens hembygdsförening.

Konstgräsplanen är så stor att det är möjligt att spela tennis på den, men det kommer också att finnas fotbollsmål och basketkorgar. Utöver det säger Nylund att föreningen skall skaffa innebandymål och på vintern är tanken att det skall finnas is i rinken.

– Dessutom skall vi bygga ett uthus bredvid rinken som fungerar som omklädningsrum och förråd. Planen kommer också att ha belysning.

Han säger att belysningen sätts på av användarna när planen skall användas.

– Eventuellt kan man tänka sig att belysningen är tänd till tio procent under vissa tidpunkter och sedan är det upp till besökarna att koppla på lamporna för fullt när de kommer till rinken.

Tidtabellen höll

Det är inte endast hembygdsföreningen som har deltagit i arbetet, också Evangeliska folkhögskolan i Hangö har ställt upp. Nylund säger också att lokala entreprenörer har hjälpt till.

– Vi har inte behövt spränga någonting men vi har fyllt ganska mycket för att planen skall bli jämn. I huvudsak har vi byggt på vår egen mark, men vi har arrenderat en liten del av grannen – Prästkulla gård.

Tankarna på det här projektet föddes redan i slutet av fjolåret och i våras genomfördes en del av arbetet. Det huvudsakliga jobbet har ändå gjorts i september och enligt Nylund har arbetet räckt så länge som man hade räknat med.

– I och med att vi gör det här på frivillig basis har alla inte hur mycket tid som helst. Det går ju heller inte att tvinga någon att göra någonting, för det är inte tanken med ett frivilligt projekt.

Många möjligheter

Alla får använda konstgräsplanen gratis och när som helst. Eventuellt kommer hembygdsföreningen att erbjuda verksamhet i rinken och Nylund säger att det redan nu har kommit förslag på vad man kunde göra.

– Skolan stängdes för flera år sedan och det kommunala dagiset har också stängts. Nu för tiden drivs det som ett gruppfamiljedaghem i hembygdsföreningens regi. Med det här bygget hoppas vi stärka gemenskapen bland dem som bor här. Som sagt byggde vi redan en lekpark men det är klart att den i första hand riktar sig till småbarn. Däremot utgår vi ifrån att rinken kan intressera alla.

Under sommarmånaderna brukar det ordnas torgdagar vid Malmåsa och Nylund säger att lekparken har varit populär i samband med dem. Förhoppningsvis kan torgdagarna också påverka intresset för rinken på ett positivt sätt.

– Ofta har det varit så att folk har stannat kvar en stund i parken eller helt enkelt kommit till torget för att barnen samtidigt skall få leka. Så klart är det roligt om konstgräsplanen kan fylla samma funktion.