Fritt fram söka rivningslov för hamnmagasinet

Bild:

Med sitt beslut i onsdags har planläggningsnämnden banat väg för att ett rivningslov för magasinet i Norra hamnen kan sökas.

– Vi har inte tagit ställning till rivningen. Vi har beviljat ett undantagslov om avvikelse från detaljplanen. Ett rivningslov krävs fortfarande och det kan beviljas av miljö- och byggnadsnämnden, preciserar nämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) med anledning om att missvisande uppgifter cirkulerar i offentligheten.

– Men om staden söker rivningslov för byggnaden så kan miljö- och byggnadsnämnden bevilja det med stöd av vårt beslut. Och det finns möjlighet att bevilja ett rivningslov utan att det finns en anhållan om lov för en ersättande nybyggnad.

De grönas Ira Donner föreslog remiss men röstades ner med 6 röster mot 2. Hon föreslog då att undantagslovet inte beviljas men det förslaget fick inte stöd. Beslutet att bevilja undantagslovet togs enhälligt men Donner lämnade avvikande åsikt.

Tekniska verket har två år på sig att anhålla om rivningslov.

Nämnden anser att undantaget förenklar områdets helhetsplanering i framtiden. Man anser att byggnaden inte längre efter alla förändringar som gjorts genom åren har skyddsvärden. Och om hamnmagasinet skulle renoveras enligt de ursprungliga planerna, skulle resultatet endast vara en reproduktion av originalet.

Mer läsning