Friska tag ger byar färskt vatten

Energiskt. Jony Keskikylä gräver ett dike för vattenledning. Rörläggningen utförs i en kuperad terräng. Bild: Raphael Baumann/Black Forest Collective

Geberitanställda från Norden har hjälpt invånarna i ett samhälle i Nepal att bygga ett distributionsnät för dricksvatten.

Går allt som planerat kan invånarna i byn Lapha i bergen i västra delen av Nepal från och med maj månad tappa färskt vatten från kranar på de egna gårdarna. Under vårens lopp kan också invånarna i gra...