Frisk luft med halm och lera i väggarna

Väggar på några dagar. Köksbyggnaden som reser sig bredvid Mikaelskolans ladugård byggs av element. Dessa består av träramar med hårt pressad halm som isolering. Fasaden bekläs med träpanel.Bild: Lina Enlund

Mikaelskolan får ett nytt kök – i huset ingår bland annat sju ton lera, 187 kvadratmeter vägg av halm och ett zinktak.