Friluftsleden i Gumnäs är klar

Öppet. I onsdags öppnade friluftsleden i Gumnäs som är drygt fyra kilometer lång. Bild: Privat

Pojo kyrkoby byaförenings arbete med en friluftsled i Gumnäs är färdigt. Den drygt fyra kilometer långa friluftsleden öppnade i onsdags.

Det var för ett drygt år sedan som Pojo kyrkoby byaförening kontaktades av Jari Sopen-Luoma med anledning av att han ansåg att det skulle vara på sin plats med en friluftsled i Gumnäs i Pojo. Byafören...