Frihet med frågetecken

Ursprungsinvånare. Flickan hör till mangyanfolket, ursprungsbefolkningen i Filippinerna. Hon har antagligen drabbats av dengue-feber. Bild: Lotta Rehnman

Vi i väst värnar vår frihet – och visst är den värdefull. Men utan demokrati och mänskliga rättigheter kan frihet vara förödande, säger Lotta Rehnman vars utställning i Ekenäs står för dörren.

Resandet har gett henne perspektiv på vår välfärd och vårt sätt att tänka. Kan vi glädja oss över det vi har? Förstår vi fullt ut värdet av demokratin? Värdet av att få uttrycka olika åsikter och att få välja?

När Lotta blev ombedd att ordna en utställning i samband med Ekenäs filmfestival som har temat Frihet, visste hon att många av hennes bilder kunde relateras till temat. Att lägga till ett frågetecken efter ordet Frihet kändes viktigt, ja nödvändigt.

Under möten med människor som lever under helt andra livsvillkor än vi i västvärlden, ter sig frihetsbegreppet annorlunda.

47 år, ekonom

Bor i Ekenäs

Är lärare i företagsekonomi vid Axxell

Har rest i 80 länder

Yrkesexamen i fotografi, skaffar som bäst specialyrkesexamen

Aktuell med fotoutställningen Frihet? som pågår 19-28 januari i Galleri Perspektivet, Ekenäs bibliotek. Främst dokumentära bilder, försedda med texter. Även ett bildspel ingår.

I utställningen, som öppnar om några dagar, bildar foton och texter berättelser om människor och deras livsvillkor på olika håll i världen. Lotta hoppas att de kan få besökarna att reflektera, och till exempel påminnas om hur bra vi har det, och hur ofta vi gnäller över små saker.

– Förmågan att glädjas är mycket större i många fattiga länder.

Frihet en avlägsen dröm

På många håll är överlevnad det primära. I många länder är mänskliga rättigheter och jämbördighet en avlägsen dröm. Kvinnor, homosexuella och olika minoriteter kan inte tala om frihet.

– Jag minns en ung flicka i Kuba. Hon var gravid, vilket kan vara en katastrof i katolska länder för den som är ogift. Hennes föräldrar var arga på henne, abort är inte tillåtet, och framtiden osäker.

Frihet är alltså ett viktigt begrepp, men det är innehållslöst om det inte backas upp av ett samhälle som garanterar mänskliga rättigheter och ger valmöjligheter.

Glädje trots allt

Glädje är något som Lotta Rehnman ofta återkommer till när hon berättar om sina resor och vad hon vill fånga i sina bilder. Hon är själv en mycket glad person med en livsbejakande inställning, vilket avspeglas i hennes bilder. Vänligheten och öppenheten är också viktig i kontakten med människorna då ett gemensamt språk saknas.

Fattigt. Mannen bor i Kerala i Indien. De fattiga och kastslösa är ofta utsatta för våld. Bild: Lotta Rehnman

Men alla motiv präglas inte av det vackert exotiska.

Besöket på dödsfälten i Kambodja är en påminnelse om att det inte alls är länge sedan 1970-talet då Röda Khmererna utrotade massvis med oskyldiga människor. Också under resan i Rwanda var närheten till folkmordet 1994 i medvetandet.

Både i fråga om Rwanda och om Kambodja handlar Lottas reflektioner mycket om hur människor som genomgått fruktansvärda saker lever vidare. I Kambodja upplevde hon inget hämndbegär hos människorna, vilket antagligen hänger ihop med deras tro, buddhismen. I Rwanda har människor svetsats samman för att undvika att något motsvarande ska ske igen.

Intressanta frågor som följer är hur länge lärdomar sitter i och vilka faktorer som leder till hämndspiraler.

Afrika favoritkontinent

Lotta Rehnmans reslust tändes redan när hon var 16 år, under ett besök i Italien. Numera har hon besökt 80 länder, och många av resorna sker utanför Europa. Afrika är en favoritkontinent vilket beror på såväl människorna och kulturen som färgerna.

Till det strapatsrika hör fotandet av bergsgorillor i Rwanda. Men Lotta är inte en resenär som glorifierar det äventyrliga ensamresandet. Ofta reser hon med Rosa Bussarna, vilket ger en viss trygghet och ett sammanhang.

Mer läsning