Fri chaufför redan länge

Roger Hafström hoppas att kriterierna för den som kör taxi hålls på en hög nivå. Bild: Niclas Erlin

Roger Hafström som kört taxi i flera decennier säger att återväxten inom branschen är svag på sina håll.

För Roger Hafström som är taxiföretagare i Pojo kommer den nya lagen av allt att döma inte att betyda nämnvärda förändringar i rutinerna. Hafström är inte med i det centrala systemet för de körningar som beställs genom Folkpensionsanstalten och han hör heller inte till någon taxicentral.

– Jag har varit fri taxichaufför redan länge, säger Pojobon Hafström och berättar att kunderna kontaktar honom på hans eget telefonnummer då de beställer en körning.

Van vid konkurrens

Roger Hafström har kört taxi i flera decennier. Rädd för mera konkurrens är han inte – sådan är han redan van vid.

Närmast konstaterar han att det på sina håll finns verkligt glest med taxibilar och att de i vissa byar saknas helt. Återväxten är svag, konstaterar han.

– Nog är det trängt med taxitrafiken på landsbygden, säger han och förklarar att lönsamheten är den största utmaningen i branschen.

Roger Hafström hoppas att kriterierna för den som vill köra taxi hålls på en hög nivå.

– Visst ska branschen vara fri för alla, men man ska kunna lita på en chaufför.

Mer läsning