Från Hangö till Hapsal utan pilot

BVLOS plan. BVLOS står för Beyond visual length of sight, dvs flygning som sker utan att man ser planet. Bild: Privat

Brevduvan är tillbaka, men den här gången är det i robotform. I mitten av augusti kommer nämligen ett förarlöst plan att lyfta från Hangö för att flyga till vänstaden Hapsal i Estland.

Hangö

– Vi vill visa vad förarlösa plan är kapabla att göra. Det här är den första långa resan som görs civilt över internationellt vatten i Europa, säger Katja Kapanen, grundare av företaget Global Virtual Platform.

Företaget är en av samarbetspartnerna i projektet som skickar i väg ett litet förarlöst BVLOS plan den 16 augusti. Färdens kommer bli ungefär 100 kilometer lång. Med sig har planet en hälsning till Hapsals borgmästare som Hangös stadsdirektör Denis Strandell har skrivit.

– När vi fick höra om projektet blev vi genast intresserade. Det känns skojigt att Hangö får vara med och visa att det är möjligt att skicka i väg ett förarlöst plan också längre sträckor, säger han.

Han och Kapanen tror att projektet är ett första steg mot förarlösa transportplan.

– Vi vill visa att de kan vara ett professionellt arbetsredskap, säger Kapanen.

Drönare har under årens lopp blivit allt mer populära bland privatpersoner. Via flygningen hoppas Kapanen att de förarlösa farkosterna också ska börja användas allt mer på professionell nivå. Bland annat kan flygplanen samla in data, transportera föremål och inspektera områden.

Färdens utmaningar

Eftersom planet ska flyga en så pass lång sträcka kommer det att hamna utanför synfältet. Det innebär att man har avgränsat ett område där planet ska flyg, vilket i det här fallet gäller för det luftområdet som finns mellan Hangö och Hapsal. Det är något som man har sökt tillstånd för av från ECAA i Estland och Finlands Trafi.

Även jordklotets runda form gör det svårt att hålla radiokontakt med planet hela tiden.

– Planet köra ju däremot på autopilot så det borde inte bli några problem, säger Kapanen.

Planet flyger automatiskt med hjälp av gps, men om det behövs kan planet styras med en fjärrkontroll av en pilot. Vad beträffar säkerheten anser Kapanen att riskerna är små.

– Det finns faror med allt, men risken är ändå liten då planet flyger automatiskt. Enligt våra bestämmelser måste man också alltid göra en säkerhetsplan innan man flyger, säger hon.

Det kommer ändå att kan vara en utmaning att korsa havsområdet då situationen är annorlunda än ovan land.

Finländskt plan

Planet är producerat av den finländska Avartek Ky, men det är Kapanens företag Global Virtual Platform är ansvarig för flygningen och alla praktiska aspekter av den. Kapanen tycker att det här är ett bra tillfälle att visa vad de finländska företagen går för.

– Vi får en chans att visa att de finländska planen har pålitliga system.

Hon hoppas att man i framtiden ska kunna automatisera logistikkedjan och transportera saker med förarlösa farkoster.

Projektet utförs av Global Viritual Platform, Avartek Ky och UAS Centre Finland som är testcentret för testandet av UAS system och sensorer. UAS Centre Finlands roll är att stödja evenemanget.

Flygningen görs i samarbete med städerna Hangö och Hapsal, kommunen Ridala där flygplatsen där planet landar finns. Samarbete sker också med Kaitseliit som har ansvar för flygplatsen.

Även Trafi, Finavia och Estonian Civil Aviation Authority är involverade i projektet.

Mer läsning