Framtiden på en papperslapp

I dag är studiestigarna och karriärmöjligheterna mycket fler än när jag var nitton.

Det var en dag i april 1992. Studentskrivningarna var över och jag satt i läsesalen på Tölö bibliotek och läste till mitt inträdesprov. Modersmålet hade alltid varit mitt favoritämne och journalistlin...