Framåt för skärgårdshamnen

Bild: Lina Enlund

För projektet att förbättra Bromarv skärgårdshamn har Regionförvaltningsverket beviljat Raseborgs stad tillstånd att bevara den redan byggda piren och kajen i hamnen.

Regionförvaltningsverket beviljar också staden tillstånd att muddra och deponera muddringsmassor samt bygga bryggor och en båtramp i hamnen. Vid bryggorna får finnas högst 75 båtplatser.

Enligt myndighetens förhandsbedömning orsakar projektet inte någon förmånsförlust som ska ersättas enligt vattenlagen.

Tekniska nämnden antecknade ärendet till kännedom i tisdags.

Mer läsning