Framåt för planer på resecenter

Planområdet omfattar bron och området som i väst avgränsas av Axxells skolbyggnad och öst av Lidls parkeringsområde. Bild: Sito Oy |Voodoo Associates Oy

Planläggningsnämnden har för sin del godkänt detaljplaneändringen för det planerade resecentrets område i Karis.

Planområdet ligger i Karis centrum mellan Bangatan och järnvägsområdet. Området avgränsas i väst av Axxells skolbyggnad och öst av Lidls parkeringsområde.

I planen ingår en basförbättring av bron, busshållplatser, taxistation, serviceställe och fotgängarrutt, en förlängd gångtunnel till perrongerna, hissförbindelse till perrongerna samt bil- och cykelparkering.