Framåt för alternativt äldreboende i Västerby

Här, i anslutning till Mikaelskolan, planeras en ny typ av äldreboende. Bild: Arkiv

Stadsstyrelsen har beviljat föreningen Alfa Omega Raseborg en planeringsreservering för ett 26 660 kvadratmeter stort område i anslutning till Västerby gård. Föreningen vill bygga ett boende för äldre.

Alfa Omega Raseborg har som målsättning att utveckla och bebygga en boendegemenskap för äldre med tonvikt på välbefinnande och livskvalitet. I konceptet ingår också kulturcentrum och restaurang.

Den planerade omfattningen av byggandet skulle vara 3 671 kvadratmeter fördelat på boende (2 166 kvadrat), offentliga utrymmen (1 355 kvadrat) och barnträdgård (150 kvadratmeter våningsyta).

Detaljplanen för avtalsområdet uppgörs av konsult å föreningens vägnar. Det är med andra ord föreningen som svarar för samtliga kostnader i anslutning till projektet.