Fragment från en minneskarta

Genom den här bilden kastas jag tillbaka till en fantastisk vårdag på Uddskatan i Hangö i april i fjol. Bild: Johanna Lemström

Vi på Västis har den här veckan tagit i bruk en ny, uppdaterad version av det redaktionella system som vi använder för att skriva artiklar i. Konkret går skapandet av en ny artikel till så att man gör...