Fotografera inte en olycka – så här beter du dig vid en olycksplats

Vid Finlands brandbefälsförbund oroas man över att förbipasserande kan störa räddningsarbetet på en olycksplats. Bild: Ossi Pietiläinen/Finlands brandbefälsförbund

Det är viktigt att låta räddningspersonalen göra sitt jobb i fred vid en olycksplats. Så här ska du bete dig när du råkar på en olycka i trafiken.

Det finns en oro inom Finlands brandbefälsförbund för att förbipasserande stör räddningspersonal vid olycksplatser. Enligt förbundet orsakar bland annat fotografering onödiga risker.

Speciellt personer som rör sig med bil förbi olycksplatser kan bidra till att räddningsarbetet fördröjs om chauffören tappar koncentrationen.

Brandbefälsförbundet går ut med rekommendationer om hur det är vettigt att bete sig om man ska passera en olycka. Det viktigaste är att hålla koncentrationen på sin egen förflyttning och att inte stanna och fotografera.

Är du bilburen och först på en olycksplats gäller det att lugnt parkera den egna bilen en bit framför olycksplatsen. Ring nödnumret och gör därefter en bedömning av akuta åtgärder. Förbundet påminner om att först och främst beakta den egna säkerheten.

Håll blicken på trafiken framför och koncentrera dig på att tryggt passera olycksplatsen.

Sakta lugnt ner i god tid innan olycksplatsen. Genom att försäkra dig om tillräckligt säkerhetsavstånd hjälper du till med att undvika onödiga kollisioner.

Fotografera inte vid olycksplatsen. All dokumentation av och onödigt sneglande på olyckan ökar risken för fara både för bilister och för räddningspersonal.

Passera olyckan enligt direktioner som polisen eller räddningspersonalen ger.

Sakta ner och stanna ditt fordon vid vägrenen framför olycksplatsen.

Rör dig mot olycksplatsen längs vägrenen.

Ring nödnumret 112.

Gör en snabb bedömning av situationen och inled eventuella akuta räddningsinsatser.

Kom ihåg att alltid försäkra dig om din egen säkerhet.