Foto Isländskt på Fotocentrum

Självexponering. Isländska Rebekka Guðleifsdóttir använder sig själv som modell i många av sina bilder. Bild:

Isländska Rebekka Guðleifsdóttir är den första utställaren i Fotocentrum Raseborgs satsning på nordisk fotokonst.

Utställning: Uppruni/Origin. Konstnär: Rebekka Guðleifsdóttir. Plats: Fotocentrum Raseborg, Köpmansgatan, Karis. Tid: Till 16.2.

Fotocentret planerar att under en period på tre år presentera utställare från Norge, Danmark och Sverige utöver Island, och även från Färöarna och Grönland. Det väcker intresse.

Det är en ganska lågmäld men samtidigt intensiv utställning Rebekka Guðleifsdóttir visar. Bilderna ropar inte – snarare viskar de med intensiva röster. De är inte väldigt stora till formatet och färgerna är aldrig starka, många är helt gråtonade.

På nedre botten visas en serie bilder där fotografen använt sig själv som modell. Det första intrycket är romantiskt vackra bilder av en ung kvinna i lång vit klänning, men vid ett närmare studium blir det i stället dialogen mellan gestalten på bilderna och omgivningen som träder fram. Omgivningarna består till exempel av ett stilla snölandskap och en havsstrand med stenar i förgrunden. Det ter sig som en symbios eller ett beroendeförhållande, men i helt positiv bemärkelse.

På en bild blickar hon genom ett utplacerat fönster, på ett annat håller hon ett ankare, på en tredje ligger hon naken på några kullar av gräs eller halm. Jämsides med drömska stämningar förmedlas både skörhet och utsatthet.

Det visar sig att Rebekka Guðleifsdóttir väljer att använda sig själv som modell också för att det är mentalt bekvämare för henne att inte involvera någon annan person i processen. Hon betecknar sig själv som tillbakadragen och blyg och ser även ett terapeutiskt syfte i att exponera sig själv på bild. Det är ett sätt att stärka förhållandet till den egna kroppen, det egna jaget.

Dockor, grismask

På galleriets övre etage visar Guðleifsdóttir allt annat än romantiska motiv, snarare morbida. En mörk bild av en gestalt iklädd grismask träder fram. Tre djurkranier pekar på utställningens namn Uppruni, det vill säga ursprung. Men framför allt fäster jag mig vid en rad bilder med dockor som motiv. De är starka i sin kombination av lek och absurditet.

Rebekka Guðleifsdóttir är född 1978 och uppges vara en erkänd konstnär som uppmärksammats i tidningar som Der Spiegel, The Observer och New York Times. Foto är inte hennes enda uttryckssätt utan hon både målar, tecknar och designar isländska ylletröjor.

Intresset för foto väcktes då hon studerade på Iceland Academy of the Arts. Hon fann det lättare att få fram önskvärda effekter och stämningar med fotografiets och Photoshops hjälp än det tålamodsprövande tecknandet, vilket bidrog till att hon i dag ägnar sig mycket år foto.

Man kan bekanta sig med ett urval av hennes bilder också på webbplatsen rebekkagudleifs.com. Där saluförs även hennes designade tröjor, vilket tyder på en ganska avslappnad inställning till den egna konstnärsidentiteten: Inga avskärmade höga torn att förskansa sig i utan allting lever sida vid sida.